PN-EN 13451-3:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody instalowanych na basenach do użytku publicznego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych i wylotowych wody/powietrza oraz właściwości rekreacyjnych związanych z wodą/powietrzem, z uwzględnieniem ruchu wody, w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN 13451-1.
Wymagania niniejszej normy szczegółowej mają pierwszeństwo przed wymaganiami podanymi w EN 13451-1.
Niniejsza część EN 13451 ma zastosowanie dla wyposażenia basenów pływackich instalowanych na basenach do użytku publicznego zaprojektowanych w celu:
— wprowadzenia i/lub ekstrakcji wody w celach kuracji lub celach rekreacyjnych;
— wprowadzenia powietrza w celach rekreacyjnych;
— właściwości rekreacyjnych wody, z uwzględnieniem ruchu wody.
UWAGA Powyższe zagadnienia odnoszą się do ogólnej definicji urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-3:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań otworów wlotowych, otworów wylotowych oraz wody/powietrza związanych z właściwościami rekreacyjnymi wody instalowanych na basenach do użytku publicznego
Data publikacji 25-11-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-3+A3:2016-06 - wersja angielska
ICS 97.220.10