PN-EN 13451-11:2023-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych zainstalowanych na basenach do użytku publicznego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa i środki ich weryfikacji dla projektu i konstrukcji den ruchomych i pomostów przesuwnych do użytku w klasyfikowanych basenach pływackich jak określono w EN 15288-1 i EN 15288-2.
Niniejszy dokument dotyczy znaczących zagrożeń, sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych, jak wymieniono w Załączniku A, odpowiednio do tego sprzętu, gdy stosowany jest on zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania przewidzianego przez producenta podczas normalnego działania i obsługiwania.
UWAGA Jeżeli wymagania w niniejszej części serii EN 13451 różnią się od tych zawartych w EN 13451-1, wymagania według niniejszej części serii EN 13451 mają pierwszeństwo przed wymaganiami według EN 13451-1 dla den ruchomych i pomostów przesuwnych, które zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami według niniejszej części serii EN 13451.
Niniejszy dokument nie dotyczy instalacji ani sprzętu przeznaczonych do przemieszczania ludzi do niecki basenu.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla sprzętu, który został wyprodukowany przed datą jego publikacji jako Norma Europejska.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-11:2023-05 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych zainstalowanych na basenach do użytku publicznego
Data publikacji 31-05-2023
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-11:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-11:2014-05 - wersja angielska
ICS 97.220.10