PN-EN 13451-10:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego

Zakres

W niniejszej części EN 13451 podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN 13451-1 i jest ona przeznaczona do czytania razem z niniejszą częścią.
Wymagania zawarte w niniejszej części EN 13451 mają pierwszeństwo nad wymaganiami podanymi w EN 13451-1.
Niniejsza część EN 13451 dotyczy podestów i trampolin do skoków do wody oraz wyposażenia dodatkowego do stosowania na basenach klasyfikowanych zgodnie z ustaleniami w EN 15288-1 i EN 15288-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-10:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego
Data publikacji 21-11-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-10:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-10:2014-04 - wersja angielska
ICS 97.220.10