PN-EN 15288-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do niektórych aspektów projektowania i konstruowania basenów klasyfikowanych zgodnie z Rozdziałem 4. Przeznaczony jest on dla zainteresowanych zagadnieniami projektowania, konstruowania, planowania i obsługi klasyfikowanych basenów pływackich. Podano wytyczne dotyczące zagrożeń związanych z identyfikacją cech konstrukcyjnych wymaganych dla uzyskania bezpiecznego otoczenia.
Wymagania w niniejszym dokumencie mają zastosowanie dla wszystkich nowych klasyfikowanych basenów pływackich oraz, odpowiednio, dla określonych przypadków renowacji istniejących basenów klasyfikowanych.
Niniejszy dokument ma ograniczone zastosowanie dla basenów klasyfikowanych składających się z oddzielonych obszarów rzek, jezior lub morza, ale zaleca się stosowanie tego dokumentu tam gdzie to właściwe.
Zastosowanie mogą mieć przepisy krajowe i/lub lokalne.
Niniejszy dokument nie dotyczy basenów do użytku domowego zgodnych z EN 16582 (wszystkie części). Dalsze definicje dotyczące basenów do użytku domowego i/lub ich użytkowania podano w EN 16582.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15288-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 15288-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15288-1+A1:2010 - wersja angielska
ICS 97.220.10