PN-EN 12697-12:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 12: Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono trzy metody służące określeniu wpływu nasycania i przyspieszonego oddziaływania wody:
- metoda A wykorzystuje pośrednią wytrzymałość na rozciąganie cylindrycznych próbek mieszanek mineralno-asfaltowych;
- metoda B wykorzystuje wytrzymałość na ściskanie cylindrycznych próbek mieszanek mineralno-asfaltowych;
- metoda C określa masę odmytą z mieszanki mineralno-asfaltowej 1 godzinę po zmieszaniu, gdzie przyczepność asfaltu do kruszywa można zrównać z wartością masy odmytej.
Metoda C jest odpowiednia do badania mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem o lepkości kinematycznej wynoszącej 4 000 mm2/s lub mniejszej w temperaturze 60 °C.
Wymienione metody mogą być wykorzystywane do oceny wpływu wody na mieszankę mineralno-asfaltową z lub bez środków adhezyjnych, w tym cieczy takich jak aminy oraz wypełniaczy takich jak wapno hydratyzowane lub cement

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-12:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 12: Określanie wrażliwości na wodę próbek mineralno-asfaltowych
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-12:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-12:2008 - wersja angielska
ICS 93.080.20