PN-EN 12697-18:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań-- Część 18: Spływność lepiszcza

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje dwie metody badań:
- metoda koszowa (patrz Rozdział 4),
- metoda zlewkowa (patrz Rozdział 5).
Metoda koszowa opisuje sposób oceny spływności lepiszcza w mieszankach bitumicznych. Przy pomocy tej metody można bezpośrednio ocenić spływność lepiszcza lecz w przypadku lepiszcza z włóknami lub lepiszcza z mastyksem o zawartości większej niż w asfaltach porowatych może dojść do zatkania oczek kosza co ograniczy spływność badanego lepiszcza. Metoda koszowa może być stosowana do określania spływności przy różnej zawartości lepiszcza, jak i przy stałej zawartości lepiszcza , eliminując kolejne powtórzenia. Umożliwia również ocenę wpływu zmian zawartości wypełniaczy lub dodatków ograniczających spływność.
Metoda zlewkowa opisuje sposób oceny spływności lepiszcza w mieszankach bitumicznych. Ma ona zastosowanie do materiałów asfaltowych nieporowatych lub porowatych z włóknami.
Może być stosowana zarówno do określania spływności przy różnej zawartości lepiszcza, jak i przy stałej zawartości lepiszcza, eliminując kolejne powtórzenia. Umożliwia również ocenę wpływu zmian zawartości wypełniaczy lub dodatków ograniczających spływność.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-18:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań-- Część 18: Spływność lepiszcza
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-18:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-18:2007 - wersja polska
ICS 93.080.20