PN-EN 12697-35:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe --- Metody badań -- Część 35: Mieszanie laboratoryjne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje laboratoryjne mieszanie materiałów asfaltowych w celu wyprodukowania próbek. Norma określa stosowne temperatury do mieszania, oparte na stopniu utwardzenia lepiszcza
Do mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem asfaltów spienionych i emulsji asfaltowych należy wykorzystać odpowiednio Załączniki A lub A.5.6.
Po zmieszaniu, próbki asfaltu lanego powinny być sporządzone zgodnie z B.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12697-35:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe --- Metody badań -- Część 35: Mieszanie laboratoryjne
Data publikacji 23-05-2016
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-35:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-35+A1:2008 - wersja polska
ICS 93.080.20