PN-EN 12697-27:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 27: Pobieranie próbek

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metody pobierania próbek mieszanek bitumicznych drogowych w celu określenia ich właściwości fizycznych i składu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12697-27:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 27: Pobieranie próbek
Data publikacji 18-07-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 12697-27:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12697-27:2005 - wersja polska, PN-EN 12697-27:2005/Ap1:2013-12 - wersja polska
ICS 93.080.20