PN-EN 15288-2:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do obsługi basenów klasyfikowanych zgodnie z Rozdziałem 4. Przeznaczony jest on dla zainteresowanych zagadnieniem obsługi klasyfikowanych basenów pływackich i zarządzaniem takimi basenami. Podano wytyczne dotyczące zagrożeń związanych z basenami klasyfikowanymi do użytku publicznego odnośnie do personelu obsługującego i użytkowników, poprzez identyfikację środków ostrożności koniecznych do osiągnięcia bezpieczeństwa.
Niniejszy dokument ma ograniczone zastosowanie dla basenów klasyfikowanych składających się z oddzielonych obszarów rzek, jezior lub morza. Wskazane jest spełnienie wymagań dotyczących bezpiecznych metod pracy i nadzoru, tak dalece jak to właściwe.
Zastosowanie mogą mieć przepisy krajowe i/lub lokalne.
Niniejszy dokument nie dotyczy basenów do użytku domowego zgodnych z EN 16582 (wszystkie części). Dalsze definicje dotyczące basenów do użytku domowego i/lub ich użytkowania podano w EN 16582.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15288-2:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 15288-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15288-2:2008 - wersja angielska
ICS 97.220.10