PN-EN 13451-2:2016-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13451-2+A1:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy

Zakres

W niniejszej części EN 13451 podano wymagania bezpieczeństwa dla drabin, schodów drabinowych i poręczy w uzupełnieniu do ogólnych wymagań bezpieczeństwa według EN 13451-1.
Wymagania w niniejszej normie szczegółowej mają pierwszeństwo przed wymaganiami w EN 13451-1:2011.
Niniejsza część EN 13451 dotyczy produkowanych drabin, schodów drabinowych i poręczy stosowanych przy wchodzeniu do basenu i wychodzeniu z niego do użytkowania na basenach klasyfikowanych zgodnie z ustaleniami w EN 15288-1 i EN 15288-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13451-2:2016-04 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy
Data publikacji 12-04-2016
Data wycofania 28-12-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 13451-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13451-2:2002 - wersja polska, PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 - wersja polska
ICS 97.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 13451-2+A1:2020-12 - wersja angielska