PN-EN 13121-3:2016-08 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym -- Część 3: Projektowanie i wykonanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące projektowania, produkcji, kontroli, badań i weryfikacji naziemnych zbiorników z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, z wykładziną z tworzyw termoplastycznych lub bez niej, do przechowywania lub przetwarzania płynów, które budowane są fabrycznie lub w miejscu eksploatacji, bezciśnieniowych lub poddawanych ciśnieniu do 10 bar.
Dodatkowe wymagania podano w Załączniku normatywnym G.
Termin zbiornik, użyty w tej części EN 13121, obejmuje odgałęzienia aż do punktu podłączenia za pomocą skręcania do instalacji lub innego urządzenia oraz podpory, wsporniki lub inne elementy przyłączone bezpośrednio do płaszcza zbiornika.
Niniejsza część EN 13121 obejmuje zbiorniki poddawane temperaturom między –40 °C i 120 °C.
Wyłączone z tej części EN 13121 są:
- zbiorniki do transportu płynów;
- zbiorniki podziemne;
- zbiorniki kuliste;
- zbiorniki o nieregularnych kształtach;
- zbiorniki z podwójną barierą, w których podwójna ścianka jest elementem konstrukcyjnym;
- zbiorniki, które są narażone na ryzyko wybuchu lub ich awaria może spowodować emisję radioaktywną;
- wymagania dla naziemnych jednoelementowych cystern o budowie segmentowej, wzmacnianych włóknami, do przechowywania zimnej wody (patrz EN 13280: 2001).

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13121-3:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym -- Część 3: Projektowanie i wykonanie
Data publikacji 10-08-2016
Liczba stron 209
Grupa cenowa XD
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 13121-3:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13121-3+A1:2010/AC:2011 - wersja angielska, PN-EN 13121-3+A1:2010 - wersja angielska
ICS 23.020.10