PN-EN 13348:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, pobieranie próbek, metody badań i warunki dostawy rur miedzianych okrągłych bez szwu. Stosuje się do rur miedzianych okrągłych bez szwu o średnicy zewnętrznej od 6 mm do 219 mm włącznie, przeznaczonych na instalacje podciśnieniowe lub na instalacje do dystrybucji gazów medycznych użytkowanych pod ciśnieniem roboczym do 2 000 kPa:
- tlenu, tlenku azotu, azotu, helu, dwutlenku węgla, ksenonu;
- powietrza do oddychania;
- specjalnych mieszanek wymienionych gazów;
- powietrza do napędów narzędzi chirurgicznych;
- pary i gazów znieczulających.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13348:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni
Data publikacji 08-09-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 219, Ciężkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 13348:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 13348:2009 - wersja polska
ICS 23.040.15