PN-EN 10272:2016-09 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy kształtowanych na gorąco i na zimno prętów ze stali odpornych na korozję, przeznaczonych do budowy urządzeń ciśnieniowych, wykonanych w jednym z procesów i o wykończeniu powierzchni jak podano w Tablicy 6.
Zastosowanie mają także ogólne warunki techniczne dostawy wg EN 10021.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów podanych w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10272:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe
Data publikacji 20-09-2016
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10272:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10272:2009 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.30