PN-B-01042:1999 - wersja polska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje drewniane

Zakres

Ustalono ogólne zasady sporządzania rysunków konstrukcji budowlanych wykonywanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Podano uproszczone i szczegółowe oznaczenia łączników i złączy. Określono zasady wymiarowania oraz sporządzania wykazów materiałów i łączników

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-01042:1999 - wersja polska
Tytuł Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje drewniane
Data publikacji 13-09-1999
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Zastępuje PN-B-01042:1964 - wersja polska
ICS 01.100.30, 01.080.30, 91.080.20