PN-B-01040:1964 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-N-01612:1980 - wersja polska, PN-B-01040:1988 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są zasady ogólne sporządzania rysunków konstrukcji budowlanych.
Postanowienia niniejszej normy dotyczą zasad, jakim powinny odpowiadać rysunki szczegółowe następujących podstawowych konstrukcji budowlanych:
a) betonowych i żelbetowych wg PN-64/B-01041,
b) drewnianych wg PN-64/B01042,
c) stalowych wg PN-64/B-01043.
Przez słowo rysunek należy rozumieć w dalszej treści normy rysunek konstrukcyjny.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-01040:1964 - wersja polska
Tytuł Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Zasady ogólne
Data publikacji 01-07-1964
Data wycofania 16-10-1988
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ICS 01.100.30
Zastąpiona przez PN-N-01612:1980 - wersja polska, PN-B-01040:1988 - wersja polska