PN-M-02140:1972 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Tolerancje i pasowania wałków i otworów -- Tolerancje sprawdzianów

Zakres

Przedmiotem normy są tolerancje sprawdzianów do wałków i otworów o wymiarach do 500 mm i tolerancjach IT6 do IT16 wg PN-60/M-02102.
Norma ustala wielkość i położenie pól tolerancji, tolerancje kształtu i wzory do obliczania wymiarów sprawdzianów.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02140:1972 - wersja polska
Tytuł Tolerancje i pasowania wałków i otworów -- Tolerancje sprawdzianów
Data publikacji 27-06-1972
Data wycofania 16-11-2012
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Zastępuje PN-M-02140:1961 - wersja polska
ICS 17.040.10