PN-EN ISO 3650:2000 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wzorce długości -- Płytki wzorcowe

Zakres

Ustalono najważniejsze cechy konstrukcyjne i metrologiczne płytek wzorcowych o przekroju prostokątnym, o długości nominalnej In w zakresie od 0,5 mm do 1000 mm. Odchyłki graniczne ustalono dla klasy kalibracyjnej K oraz dla klas 0,1 i 2 stosowanych przy różnych pomiarach

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3650:2000 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wzorce długości -- Płytki wzorcowe
Data publikacji 11-08-2000
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 3650:1998 [IDT], ISO 3650:1998 [IDT]
Zastępuje PN-M-53101:1983 - wersja polska
ICS 17.040.30