PN-IEC 60884-2-7:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy

Zakres

Zastępuje się:
Niniejsza część normy IEC 60884 dotyczy przedłużaczy, rozbieralnych i nierozbieralnych, ze stykiem uziemienia ochronnego lub bez styku, na napięcie znamionowe powyżej 50 V, lecz nieprzekraczające 440 V i o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 16 A, przeznaczonych do użytku domowego i podobnych zastosowań, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
UWAGA 1 W następujących krajach, nie są dopuszczalne przedłużacze wyłącznie do sprzętu klasy II: DE, UK i CZ.
UWAGA 2 W następujących krajach, nie są dopuszczalne przedłużacze rozbieralne: ZA.
Niniejsza norma nie dotyczy przedłużaczy z urządzeniem zwijającym.
Niniejsza norma dotyczy również przedłużaczy przeznaczonych do stosowania w przedłużaczu zwijanym, stając się wówczas przedłużaczem zwijanym z odłączalnym przewodem giętkim. W przypadku tej kombinacji przedłużacza, dodatkowo, powinny być spełniane wymagania i badania dotyczące zwijaka wg IEC 61242.
Zaleca się, aby przedłużacze były odpowiednie do stosowania przy temperaturach otoczenia, nieprzekraczających normalnie +40 °C, lecz ich średnia wartość w okresie 24 h nie powinna przekroczyć +35 °C, z dolną graniczną temperaturą otaczającego powietrza –5 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-2-7:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy
Data publikacji 05-11-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-2-7:2011 [IDT]
ICS 29.120.30
Elementy dodatkowe PN-IEC 60884-2-7:2014-11/A1:2014-12E