PN-IEC 60884-2-7:2014-11/A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy

Zakres

Zmodyfikowano Rozdziały 4 i 6.2, uściślając redakcję wymagań. Zmodyfikowano Rozdział 8.1, przenosząc treść UWAG 1 i 2 do podstawowego tekstu normy. Dodano wiele różnych uwag informujących o odmiennych wymaganiach w danych krajowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-2-7:2014-11/A1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy
Data publikacji 08-12-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-2-7:2011/AMD1:2013 [IDT]
ICS 29.120.30