PN-EN 60092-507:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Małe statki

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszej części normy IEC 60092 podano wymagania dotyczące projektowania, budowy oraz instalowania systemów elektrycznych na małych statkach, o długości do 50 m, lub o tonażu brutto nie przekraczającym 500 GT, przeznaczonych do żeglugi na wodach śródlądowych lub na morzu.
Nie ma ona zastosowania do:
a) jednostek małych wyposażonych jedynie w baterię akumulatorów zasilającą obwody rozruchu silnika oraz oświetlenia nawigacyjnego ładowaną z prądnicy zawieszonej na silniku wewnętrznym lub zewnętrznym.
b) jednostek rekreacyjnych o długości poniżej 24 m, które powinny spełniać wymagania zawarte w Dyrektywie dotyczącej jednostek rekreacyjnych 94/25/WE, Aneks 1 Wymagania podstawowe, część 5.3 Systemy elektryczne, z wyjątkiem instalacji trójfazowych prądu przemiennego na takich jednostkach, które pracują przy napięciu znamionowym nie przekraczającym AC 500 V.
1.2 Systemy elektryczne
Niniejsza norma ma zastosowanie do niżej opisanych typów systemów elektrycznych AC i DC, występujących oddzielnie lub łącznie.
a) system prądu stałego pracujący przy napięciu znamionowym nie przekraczającym DC 50 V.
Na wielu jednostkach małych będzie to główny system elektryczny wspomagany akumulatorami do rozruchu silnika, oświetlenia nawigacyjnego, urządzeń nawigacyjnych i sprzętu łączności, oświetlenia i innych odbiorników zasilanych DC lub wyposażenia przetwornika.
b) jednofazowy system prądu przemiennego pracujący przy zasilaniu znamionowym nie przekraczającym AC 250 V. System taki może być podstawowym systemem zasilania elektrycznego statku lub systemem, który będzie zasilany tylko po przyłączeniu do źródła lądowego. Super niskie napięcie AC, super niskie napięcie bezpieczeństwa oraz inne obwody mogą także obejmować część jednofazowego systemu AC. Statek może być także wyposażony w system(y) DC do zasilania wyposażenia z baterii akumulatorów, jak podano w 1.2 a) powyżej.
c) trójfazowy system prądu przemiennego, pracujący przy napięciu znamionowym nie przekraczającym AC 500V. System trójfazowy może być podstawowym systemem zasilania elektrycznego pokładowej instalacji elektrycznej. Taki statek może być także wyposażony w jednofazowe obwody AC, podobnie jak to podano w 1.2 b) powyżej oraz system(y) DC do zasilania wyposażenia z baterii akumulatorów, jak podano w 1.2 a) powyżej.
UWAGA 1 W odniesieniu do jednostek rekreacyjnych o długości kadłuba mniejszej niż 24 m wymienionych w 1.1.b) powyżej, zastosowanie mają poniższe normy:
– do instalacji prądu stałego, pracujących przy napięciu znamionowym nie przekraczającym DC 50 V: ISO 10133;
– do jednofazowych instalacji prądu przemiennego, pracujących przy napięciu znamionowym jednofazowym nie przekraczającym AC 250 V: ISO 13297.
UWAGA 2 Do systemów prądu przemiennego o napięciach jednofazowych przekraczających AC 250 V i trójfazowych powyżej AC 500 V, do systemów prądu stałego pracujących przy napięciu przekraczającym DC 50 V, oraz do statków o tonażu brutto powyżej 500 GT lub długości powyżej 50 m, zastosowanie mają inne normy serii IEC 60092.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60092-507:2015-02/AC:2015-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60092-507:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne na statkach -- Część 507: Małe statki
Data publikacji 24-02-2015
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN 60092-507:2015 [IDT], IEC 60092-507:2014 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN 60092-507:2003 - wersja polska
ICS 47.020.60, 47.080
Elementy dodatkowe PN-EN 60092-507:2015-02/AC:2015-10E