PN-EN ISO 10133:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące projektowania, budowy i montażu układów elektrycznych prądu stałego bardzo niskiego napięcia, pracujących przy znamionowym napięciu stałym nie wyższym niż 50 V, na małych statkach o długości kadłuba do 24 m. Norma nie dotyczy przewodów elektrycznych należących do zespołu silnika przyczepnego, które znajdują się w obrębie jego obudowy, dostarczonej przez producenta silnika przyczepnego. W Załączniku B wymieniono dodatkowe informacje, które powinny być zamieszczone w instrukcji obsługi.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 10133:2013-06E polega na zmianie treści Załącznika ZA.
Numer normy PN-EN ISO 10133:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 10133:2017 [IDT], ISO 10133:2012 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 10133:2013-06 - wersja angielska
ICS 47.020.60, 47.080