PN-EN ISO 9094:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono możliwy do praktycznej realizacji stopień zapobiegania pożarom i ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia użytkownikom czasu wystarczającego na ucieczkę przed pożarem powstającym na małym statku. Norma ma zastosowanie do wszystkich małych statków o długości kadłuba (LH) do 24 m z wyjątkiem skuterów wodnych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje:
– konstrukcji i montażu zainstalowanych na stałe, na małych statkach, kuchenek i urządzeń grzewczych (łącznie z elementami używanymi do rozprowadzania ciepła) wykorzystujących paliwa, które są ciekłe pod ciśnieniem atmosferycznym, objętych ISO 14895;
– instalacji do wykrywania tlenku węgla objętych ISO 12133.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 9094:2016-03 polega na dodaniu Załącznika ZA.
Numer normy PN-EN ISO 9094:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Ochrona przeciwpożarowa
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 9094:2017 [IDT], ISO 9094:2015 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 9094:2016-03 - wersja angielska
ICS 47.080, 13.220.20