PN-EN ISO 12217-3:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m

Zakres

W niniejszej części ISO 12217 określono metody oceny stateczności i pływalności jednostek nienaruszonych (tzn. nieuszkodzonych). Obejmuje ona także charakterystyki pływalnościowe jednostek podatnych na zalewanie. Ocena własności takich jak stateczność i pływalność przy użyciu niniejszej części ISO 12217 pozwoli na nadanie jednostce kategorii projektowej (C lub D) odpowiedniej do jej konstrukcji i maksymalnego załadowania. Niniejsza część ISO 12217 ma zastosowanie do jednostek o długości kadłuba mniejszej niż 6 m napędzanych przez człowieka lub mechanicznie, z wyjątkiem jednostek żaglowych wielokadłubowych nadających się do zamieszkania. Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m, które są wyposażone w pełny pokład i kokpit(-y) szybkoodpływowy(-e) zgodny z ISO 11812 mogą być alternatywnie oceniane według ISO 12217-1 lub ISO 12217-2 (dotyczących, odpowiednio, jednostek nieżaglowych i żaglowych) i w takim przypadku mogą im być nadane wyższe kategorie projektowe. W odniesieniu do jednostek wielokadłubowych nadających się do zamieszkania niniejsza część ISO 12217 zawiera ocenę podatności na wywrócenie się jednostki, definicję dostępnych środków ewakuacji oraz wymagania dla pływalności w pozycji odwróconej.
Niniejsza część ISO 12217 nie obejmuje:
– pneumatycznych i sztywno-pneumatycznych jednostek objętych ISO 6185, z wyjątkiem powołań dokonanych w ISO 6185 na konkretne rozdziały ISO 12217;
– skuterów wodnych objętych ISO 13590 i innych podobnych jednostek z napędem;
– zabawek wodnych;
– kanadyjek i kajaków;
– gondoli i rowerów wodnych;
– żaglowych desek surfingowych;
– desek surfingowych, w tym desek surfingowych z napędem;
– wodolotów i jednostek ze skrzydłami stabilizującymi, jeżeli nie operują w stanie wypornościowym; i
– jednostek zanurzalnych.
UWAGA Stan wypornościowy oznacza, że jednostka unosi się wyłącznie dzięki siłom hydrostatycznym.
Norma nie obejmuje ani nie ocenia wpływu na stateczność efektów związanych z holowaniem, połowem ryb, pogłębianiem lub operacjami podnoszenia, które powinny być rozpatrywane oddzielnie, jeżeli mają zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 12217-3:2016-02 polega na zmianie treści Załącznika ZA.
Numer PN-EN ISO 12217-3:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 3: Jednostki o długości kadłuba mniejszej niż 6 m
Data publikacji 09-11-2017
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12217-3:2017 [IDT], ISO 12217-3:2015 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 12217-3:2016-02 - wersja angielska
ICS 47.020.10, 47.080