PN-EN ISO 10592:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania, metody badań, instrukcję dla właściciela i instrukcję dla instalatora oraz podano terminy dotyczące hydraulicznych systemów sterowania i ich części składowych od koła sterowego do punktu połączenia z układami sterowania silnikiem przyczepnym, wbudowanym na stałe lub napędem typu Z – stosowanymi na małych statkach – o długości kadłuba do 24 m. W normie nie ujęto osprzętu łączącego nurniki z ramionami sterownicy lub równoważnymi częściami.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 10592:1999 i PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003 polega na usunięciu Załącznika ZB i dodaniu Załącznika ZA.
Numer normy PN-EN ISO 10592:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Hydrauliczne systemy sterowania
Data publikacji 15-11-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 10592:2017 [IDT], ISO 10592:1994 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 10592:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003 - wersja polska
ICS 47.080