PN-EN ISO 10088:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące projektowania, materiałów, konstrukcji, montażu i przeprowadzania prób stałych instalacji paliwowych przeznaczonych do silników spalania wewnętrznego. Ma ona zastosowanie do wszystkich elementów składowych stałych instalacji oleju napędowego i benzyny od wlewu paliwa do punktu podłączenia instalacji do silnika(-ów) napędowego(-ych) lub pomocniczego(-ych), wbudowanego(-ych) na stałe lub przyczepnego(-ych), zainstalowanych na małych statkach o długości kadłuba do 24 m. Wymagania dotyczące projektu, materiałów, konstrukcji i prób stałych zbiorników paliwa podano w ISO 21487.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 10088:2013-10E polega na zmianie treści Załącznika ZA.
Numer PN-EN ISO 10088:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Stałe instalacje paliwowe
Data publikacji 06-11-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 10088:2017 [IDT], ISO 10088:2013 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 10088:2013-10 - wersja angielska
ICS 47.020.30, 47.080