PN-EN ISO 11812:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące kokpitów i wnęk na małych statkach o długości kadłuba do 24 m, które mają być uznawane za „wodoszczelne” lub szybkoodpływowe”. Nie określono w niej wymagań odnośnie wielkości i kształtu kokpitu lub wnęki ani tego, kiedy i gdzie należy je stosować. W normie rozpatruje się jedynie ich grawitacyjne osuszanie, a nie na drodze odpompowywania lub innymi metodami.
UWAGA 1 Termin „kokpit szybkoodpływowy” został wybrany, aby odróżnić go od powszechnego rozumienia „kokpitu samoodpływowego”, z którego woda może spłynąć za burtę w pewnych warunkach, ale bez określania prędkości spływu, wysokości dna lub zrębnicy kokpitu itp.
UWAGA 2 Przykłady kokpitów z dnem o jednej płaszczyźnie pokazane są w Załączniku informacyjnym A.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Różnica w stosunku do PN-EN ISO 11812:2005 polega na zmianie treści załącznika dotyczącego powiązań niniejszej normy z Dyrektywą 2013/53/EU.
Numer PN-EN ISO 11812:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe
Data publikacji 22-11-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 11812:2018 [IDT], ISO 11812:2001 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 11812:2005 - wersja polska
ICS 47.080