PN-EN 14427:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kompozytowe butle wielokrotnego napełniania do LPG -- Projektowanie i konstrukcja

Zakres

Niniejszy dokument:

- określa minimalne wymagania dotyczące materiałów, projektowania, konstrukcji, badań prototypu i typowych kontroli produkcyjnych dla kompozytowych całkowicie owiniętych butli do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności wodnej od 0,5 litra do 150 litrów włącznie, eksploatowanych w temperaturze otoczenia, z ciśnieniem próbnym co najmniej 30 bar;

- jest stosowany tylko do butli wyposażonych w zawór bezpieczeństwa (patrz 4.1.3);

- jest stosowany do butli z wkładką z metalu (spawaną lub bez szwu) lub materiału niemetalowego (lub ich kombinacji), wzmocnioną włóknem szklanym, węglowym lub aramidowym (lub ich kombinacją);

- jest stosowany także do butli kompozytowych bez wkładki.

Butle produkowane zgodnie z niniejszym dokumentem są odpowiednie dla temperatur do -40 °C.

Niniejszy dokument nie dotyczy projektowania, montażu i działania wymiennych osłon ochronnych. Jeśli są one stosowane, dobór materiału i wykonanie osłony rozważa się oddzielnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14427:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kompozytowe butle wielokrotnego napełniania do LPG -- Projektowanie i konstrukcja
Data publikacji 21-09-2022
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 14427:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14427:2014-10 - wersja angielska
ICS 23.020.35