PN-EN 61192-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61192-4:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wymagania dotyczące wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z przyłączami

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące wykonania zespołów z przyłączami lutowanych, na podłożach organicznych, na płytkach drukowanych i na podobnych laminatach związanych z powierzchnią(-ami) podłoży nieorganicznych. Stosuje się do zespołów, wyłącznie z przyłączami lub do zespołów mieszanych, które wykorzystują montaż powierzchniowy lub inne odpowiednie technologie montażu, na przykład montaż przewlekany, przewody

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61192-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z przyłączami
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 06-08-2007
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 61192-4:2003 [IDT], IEC 61192-4:2002 [IDT]
ICS 31.190
Zastąpiona przez PN-EN 61192-4:2007 - wersja polska