PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Jakość gleby -- Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano terminy, znajdujące się na liście terminów do stosowania w opracowywanych normach z zakresu jakości gleby.
Niniejsze terminy podzielono na następujące zasadnicze części:
-- terminy ogólne (terminy odnoszące się do gleby, materiałów glebowych, gruntów, terenów i siedlisk);
-- terminy opisujące glebę (cechy gleby, wodę glebową, właściwości gleby i substancji, procesy zachodzące w glebie, skażenie, zanieczyszczenie, zawartość tła);
-- terminy związane z pobieraniem próbek gleby (terminy ogólne, rodzaje próbek/sposoby pobierania próbek, etapy pobierania próbek, przebieg pobierania próbek, próbki do kontroli jakości pobierania, wstępne przygotowanie próbek);
-- terminy związane z oceną gleb (jakością gleby, ochroną gleby, oceną gleby, terenu i siedliska w powiązaniu z oszacowaniem ryzyka, zagrożeniem i narażeniem);
-- terminy dotyczące remediacji (terminy ogólne, podstawowe rodzaje remediacji, metody remediacji, których podstawą jest inżynieria, metody remediacji, których podstawą są różne procesy);
-- terminy związane z ekotoksykologią gleby.
UWAGA Patrz także platforma internetowa ISO z przeglądarką (OBP): www.iso.org/obp/ui/

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11074:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Terminologia
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 240
Grupa cenowa XE
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza EN ISO 11074:2015 [IDT], ISO 11074:2015 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11074-4:2005 - wersja polska, PN-ISO 11074-1:2001 - wersja polska, PN-ISO 11074-2:2001 - wersja polska
ICS 01.040.13, 13.080.01