PN-EN ISO 17402:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Jakość gleby -- Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych

Zakres

Podano zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności w celu scharakteryzowania zanieczyszczonych gleb i materiałów glebowych. W ISO 17402:2008 nie podano zbioru najlepszych do stosowania metod, lecz granice stosowalności i zasady stosowania metod, które będą wykorzystane oraz wymagania minimalne do opracowywania metod. Wyniki uzyskane z zastosowaniem takich metod można wykorzystywać jako cenę ilościową biodostępności. Zanieczyszczenia uwzględnione w ISO 17402:2008 to metale i niemetale oraz zanieczyszczenia organiczne wraz ze związkami metalo-organicznymi. Niniejszą normę stosuje się także w przypadku metali powstałych w wyniku zachodzenia naturalnych procesów geologicznych i glebotwórczych (naturalna zawartość pochodzenia glebowo geochemicznego). ISO 17402:2008 można również stosować w przypadku osadów

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17402:2011 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych
Data publikacji 20-12-2011
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 17402:2011 [IDT], ISO 17402:2008 [IDT]
ICS 13.080.01