PN-A-75101-16:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości owoców lub warzyw z wadami

Zakres

Metoda polega na wybraniu z próbki owoców lub warzyw z wadami, uszkodzonych, zarobaczywionych oraz na ich zważeniu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-16:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości owoców lub warzyw z wadami
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01