PN-A-75101-15:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie masy netto i masy odciekniętych owoców i warzyw

Zakres

Oznaczanie masy netto polega na obliczeniu różnicy masy produktu w opakowaniu jednostkowym i masy opakowania bez produktu. Oznaczanie masy odciekniętych owoców i warzyw polega na rozdzieleniu zawartości składników produktu i ich zważeniu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-15:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie masy netto i masy odciekniętych owoców i warzyw
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75105:1985 - wersja polska
ICS 67.080.01