PN-A-75101-25:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania. Metoda spektrofotometryczna polega na oddestylowaniu kwasu sorbowego zawartego w próbce oraz spektrofotometrycznym oznaczeniu jego zawartości w destylacie przy długości fali 256nm. Metoda kolorymetryczna polega na oddestylowaniu kwasu sorbowego, utworzeniu barwnego kompleksu z kwasem 2-tiobarbiturowym i fotometrycznym pomiarze intensywności zabarwienia przy długości fali 532nm

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-25:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości kwasu sorbowego
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 5519:1978 [EQV]
Zastępuje PN-A-04017:1964 - wersja polska
ICS 67.080.01