PN-A-75101-24:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego

Zakres

Ustalono trzy metody oznaczania: spektrofotometryczną, kolorymatryczną i miareczkową. Metoda spektrofotometryczna jest zgodna z ISO 5518. Polega na ekstrakcji kwasu benzoesowego zawartego w próbce przy użyciu eteru etylowego, reekstrakcji tego kwasu, oczyszczeniu przez utlenienie zakwaszonym roztworem dwuchromianu potasowego i oznaczaniu spektrofotometrycznym. Metoda kolorymetryczna polega na ekstrakcji kwasu benzoesowego przy użyciu eteru etylowego, utworzeniu barwnego kompleksu z hydroksylamina i kolorymetrycznym pomiarze zabarwienia. Metoda miareczkowa polega na ekstrakcji kwasu benzoesowego w próbce przy użyciu chloroformu, odparowaniu rozpuszczalnika, rozpuszczeniu pozostałości w alkoholu etylowym i miareczkowaniu roztworem wodorotlenku sodowego w obecności fenoloftaleiny jako wskaźnika

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-24:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-04016:1962 - wersja polska
ICS 67.080.01
Elementy dodatkowe PN-A-75101-24:1990/Az1:2006P