PN-ISO 1328-1:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Przekładnie zębate walcowe -- Układ ISO tolerancji boków zębów -- Część 1: Definicje i dopuszczalne wartości odchyłek boków zębów

Zakres

W niniejszej części normy ISO 1328 ustanowiono system klasyfikacji tolerancji dotyczących wytwarzania i oceny zgodności boków zębów pojedynczych kół zębatych walcowych o zarysie ewolwentowym. Określono definicje dla terminów dotyczących tolerancji boku zęba, strukturę systemu klasyfikacji tolerancji boku, oraz dopuszczalne wartości.

Niniejsza część normy ISO 1328 dostarcza producentom i nabywcom kół zębatych wzajemnie korzystne odniesienie dla jednolitych tolerancji. Zdefiniowano jedenaście klas tolerancji dla powierzchni bocznych zębów, ponumerowanych od 1 do 11 w kolejności rosnącej tolerancji. Wzory dla tolerancji są przedstawione w rozdziale 5.3. Tolerancje dają się zastosować do następujących zakresów:
5 ≤ z ≤ 1 000
5 mm ≤ d ≤ 15 000 mm
0,5 mm ≤ mn ≤ 70 mm
4 mm ≤ b ≤ 1 200 mm
β ≤ 45°
gdzie
d jest średnicą podziałową
mn jest modułem normalnym
b jest szerokością uzębienia (osiową)
z jest liczbą zębów
β jest kątem linii zęba.

Patrz Rozdział 4 odnośnie do obowiązkowych i opcjonalnych metod pomiarowych.
Konstrukcja kół zębatych jest poza zakresem niniejszej części ISO 1328.
Struktura geometryczna powierzchni nie jest objęta w niniejszej części ISO 1328. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat struktury geometrycznej powierzchni, patrz ISO/TR 10064-4.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1328-1:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Przekładnie zębate walcowe -- Układ ISO tolerancji boków zębów -- Część 1: Definicje i dopuszczalne wartości odchyłek boków zębów
Data publikacji 15-01-2015
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
Wprowadza ISO 1328-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 1328-1:2000/Ap1:2006 - wersja polska, PN-ISO 1328-1:2000 - wersja polska
ICS 21.200