PN-ISO 1328-2:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przekładnie zębate walcowe -- Układ ISO tolerancji boków zębów -- Część 2: Definicje i dopuszczalne wartości odchyłek promieniowych złożonych

Zakres

W niniejszym dokumencie ustanowiono system klasyfikacji zębów koła zębatego dotyczący odchyłek promieniowych złożonych pojedynczych walcowych kół zębatych o zarysie ewolwentowym i sektorów kół. Podano odpowiednie definicje odchyłek kół zębatych, strukturę układu tolerancji boków zębów kół zębatych oraz dopuszczalne wartości odchyłek kół zębatych. Zawarto wzory do obliczania tolerancji dla pojedynczych kół zębatych, w czasie współpracy obustronnej z kołem kontrolnym. Nie zawarto tablic tolerancji.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do kół zębatych o trzech lub większej liczbie zębów, o średnicach podziałowych do 600 mm.
Niniejszy dokument nie zawiera wskazówek dotyczących projektowania kół zębatych ani zalecanych tolerancji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1328-2:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Przekładnie zębate walcowe -- Układ ISO tolerancji boków zębów -- Część 2: Definicje i dopuszczalne wartości odchyłek promieniowych złożonych
Data publikacji 14-12-2022
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
Wprowadza ISO 1328-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 1328-2:2000 - wersja polska
ICS 21.200