PN-A-75101-12:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i beta-karotenu

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania. Pierwsza - oznaczanie sumy karotenoidów i beta-karotenu polega na wyekstrahowaniu karotenoidów z badanej próbki za pomocą eteru naftowego lub heksanu i oznaczaniu ich metodą kolorymetryczną przy długości fali 450nm. Druga metoda - oddzielanie beta-karotenu od innych barwników techniką chromatografii kolumnowej. Polega na wyekstrahowaniu karotenoidów z badanej próbki za pomocą eteru naftowego lub heksanu i rozdzieleniu karotenoidów w kolumnie chromatograficznej i oznaczeniu kolorymetrycznym zawartości beta-karotenu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-12:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości sumy karotenoidów i beta-karotenu
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01