PN-A-75112:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Owoce, warzywa i ich przetwory -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów

Zakres

Omówiono dwie metody: z wykorzystaniem bezpośredniej redukcji kadmem oraz z wykorzystaniem kolumny kadmowej. Metoda z wykorzystaniem bezpośredniej redukcji kadmem polega na reakcji barwnej z odczynnikiem Griessa po zredukowaniu azotanów do azotynów bezpośrednio sproszkowanym kadmem. Metoda oznaczania z kolumną kadmową polega na wywołaniu reakcji barwnej z odczynnikiem Griessa po zredukowaniu azotanów do azotynów przy zastosowaniu kolumny kadmowej. Podano rysunek-kolumny redukcyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75112:1992 - wersja polska
Tytuł Owoce, warzywa i ich przetwory -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów
Data publikacji 30-09-1992
Data wycofania 26-10-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 6635:1984 [NEQ]
ICS 67.080.01