PN-A-75101-18:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania. Pierwsza - oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie solnym polega na spopieleniu badanej próbki, rozpuszczeniu popiołu w 10 kwasie solnym, wyprażeniu i zważeniu otrzymanej pozostałości. Druga - metoda flotacyjna z zastosowaniem wody polega na wydzieleniu z próbki zanieczyszczeń organicznych przez filtrację a zanieczyszczeń mineralnych przez sedymentację, spopieleniu osadu w temperaturze 525+-25 stopni Celsjusza i zważeniu otrzymanej pozostałości

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-18:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mineralnych
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75111:1986 - wersja polska
ICS 67.080.01