PN-A-75101-05:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie kwasowości lotnej

Zakres

Ustalono 6 metod badań: oznaczanie zawartości kwasów lotnych w produktach nie zawierających środków konserwujących, oznaczanie zawartości kwasów lotnych w obecności dwutlenku siarki, oznaczanie zawartości kwasów lotnych w obecności kwasu sorbowego, oznaczanie zawartości kwasów lotnych w obecności kwasu benzoesowego i oznaczanie zawartości kwasów lotnych w obecności kwasu mrówkowego. Ogólnie metoda polega na oddestylowaniu kwasów lotnych z parą wodną i miareczkowaniu destylatu mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego w obecności fenoloftaleiny jako wskaźnika. Norma zawiera rysunek zestawu do destylacji

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-05:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie kwasowości lotnej
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ISO 6632:1981 [EQV]
Zastępuje PN-A-75107:1986 - wersja polska
ICS 67.080.01