PN-EN ISO 19443:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Szczególne wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2015 przez organizacje w łańcuchu dostaw sektora energii jądrowej dostarczającego produkty i usługi ważne dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej przedstawiono wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:
a) potrzebuje wykazać swoją zdolność stałego dostarczania produktów i usług oczekiwanych przez klienta i zgodnych z wymogami ustawowymi i regulacyjnymi, oraz
b) ma na celu zwiększenie satysfakcji klienta poprzez efektywne zastosowanie systemu, w tym procesów doskonalenia systemu oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta oraz obowiązującymi wymogami ustawowymi i regulacyjnymi.
Wszystkie wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej mają charakter ogólny i są przeznaczone do stosowania w każdej organizacji bez względu na rodzaj i wielkość, czy też dostarczane przez nią wyroby i usługi.
UWAGA 1 W niniejszej Normie Międzynarodowej terminy „produkt” i „usługa” mają zastosowanie jedynie dla produktów i usług przeznaczonych dla, lub wymaganych przez klienta.
UWAGA 2 Wymagania ustawowe i regulacyjne można wyrazić jako wymagania prawne.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie dla organizacji dostarczający produkty i usługi ITNS.
Stosowanie niniejszej normy dla organizacji prowadzących działalność w licencjonowanym obiekcie jądrowym podlega uprzedniej zgodzie Licencjobiorcy.
Wymagania określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są uzupełnieniem (nie alternatywą) wymagań klienta oraz mających zastosowanie wymagań ustawowych i regulacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19443:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Szczególne wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2015 przez organizacje w łańcuchu dostaw sektora energii jądrowej dostarczającego produkty i usługi ważne dla bezpieczeństwa jądrowego (ITNS)
Data publikacji 19-01-2023
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 19443:2022 [IDT], ISO 19443:2018 [IDT]
ICS 03.120.10, 27.120.01