PN-A-75101-17:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

Zakres

Ustalono dwie metody oznaczania: wagową i liczbową. Metoda wagowa polega na wydzieleniu z próbki zanieczyszczeń organicznych (np. szypułki, łodygi, fragmenty liści, pestki i ich fragmenty) i oznaczenie ich przez zważenie. Metoda liczbowa polega na wydzieleniu tych samych zanieczyszczeń organicznych i oznaczenie przez liczenie

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-17:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Data publikacji 25-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01