PN-C-04562-01:1975 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6059:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości magnezu -- Oznaczanie magnezu metodą wersenianową

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania magnezu w wodzie i ściekach przy jego zawartości powyżej 5 mg/dm3. Metody tej nie należy stosować w przypadku badania wód i ścieków zawierających w badanej próbce fosforany w ilości większej niż 1 mg PO4, żelazo i mangan łącznie w ilości większej niż 2 mg, miedź, kobalt, nikiel łącznie w ilości większej niż 1 mg, kadm i ołów w ilościach większych niż po 5 mg, cynk w ilości większej niż 20 mg oraz glin w ilości większej niż 0, 5 mg.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04562-01:1975 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości magnezu -- Oznaczanie magnezu metodą wersenianową
Data publikacji 05-11-1975
Data wycofania 28-07-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04562:1967 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 6059:1999 - wersja polska