PN-EN 60068-2-11:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60068-2-11:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna

Zakres

Porównuje odporność na pogorszenie jakości wskutek działania mgły solnej pomiędzy wyrobami o podobnej konstrukcji. Może być stosowana dla oceny jakości i jednorodności powłok ochronnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 07-04-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60068-2-11:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-11-2021
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-11:1999 [IDT], IEC 60068-2-11:1981 [IDT]
Zastępuje PN-E-04610-01:1986 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60068-2-11:2021-11 - wersja angielska