PN-EN IEC 60068-2-11:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna

Zakres

Niniejsza część IEC 60068-2 określa metodę badawczą oceny odporności materiałów na korozję w środowisku mgły solnej. Ma ona zastosowanie do weryfikacji czy jakość materiału metalowego, z ochroną antykorozyjną lub bez niej, jest zachowana przy mgle solnej.
Test ten jest przydatny do oceny jakości i jednorodności powłok stosowanych do ochrony metali przed korozją.
Jest to szczególnie przydatne do wykrywania nieciągłości, takich jak pory i inne defekty, w niektórych metalicznych, organicznych, anodowanych tlenkowych lub konwersyjnych powłokach.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60068-2-11:2021-11 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-11: Próby -- Próba Ka: Mgła solna
Data publikacji 15-11-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60068-2-11:2021 [IDT], IEC 60068-2-11:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-11:2002 - wersja angielska
ICS 19.040