PN-EN 61000-4-11:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-11:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia

Zakres

Omówiono ogólne zasady wykonywania badań odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego o prądzie zasilania nie przekraczającym 16 A na fazę na zaburzenia elektromagnetyczne występujące w sieciach zasilających niskiego napięcia i mające postać zapadów napięcia, krótkich przerw i zmian napięcia (postanowienia normy nie dotyczą sprzętu zasilanego prądem stałym i prądem przemiennym o częstotliwości 400 Hz). Podano procedury badań odporności, wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i zalecane poziomy probiercze

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-11:1997 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
Data publikacji 17-11-1997
Data wycofania 15-06-2005
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-11:1994 [IDT], IEC 61000-4-11:1994 [IDT]
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-11:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-11:1997/A1:2003P, PN-EN 61000-4-11:1997/A1:2002E