PN-EN 61000-4-6:2014-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-6:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy wymagań odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zaburzenia elektromagnetyczne, pochodzące od urządzeń nadawczych o częstotliwościach radiowych (RF) działających w paśmie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz. Urządzenia, które nie mają co najmniej jednego przewodu i/lub kabla (na przykład zasilania sieciowego, linii sygnałowej lub uziemienia), mogącego sprzęgać urządzenia z zakłócającymi polami RF, są wyłączone z zakresu niniejszej publikacji.
UWAGA 1 W niniejszej części IEC 61000 zdefiniowano metody badań w celu oszacowania skutków, jakie mogą powodować w rozważanym urządzeniu przewodzone sygnały zaburzające, indukowane przez promieniowanie elektromagnetyczne. Symulacja i pomiar tych zaburzeń nie są wystarczająco dokładne do ilościowego określenia skutków. Zdefiniowane metody badań zostały tak zaprojektowane, aby przede wszystkim zapewnić wystarczającą powtarzalność wyników na różnych stanowiskach dla ilościowej analizy skutków.
Celem niniejszej normy jest ustanowienie wspólnego odniesienia dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych poddanych oddziaływaniu zaburzeń przewodzonych indukowanych przez pola RF. Metoda badawcza przedstawiona w niniejszej części normy IEC 61000 opisuje jednolitą metodę oceny odporności urządzenia lub systemu na zdefiniowane zjawisko.
UWAGA 2 Jak to opisano w Przewodniku IEC 107, niniejsza norma jest podstawową publikacją EMC do wykorzystania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak to również określono w Przewodniku 107, komitety IEC ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie czy niniejsza norma dotycząca badań odporności powinna mieć zastosowanie czy nie, a jeśli ma zastosowanie, to odpowiadają za ustalenie odpowiednich poziomów probierczych oraz kryteriów oceny działania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 11-07-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61000-4-6:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Data publikacji 24-04-2014
Data wycofania 07-03-2024
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-6:2014 [IDT], IEC 61000-4-6:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-6:2009 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-4-6:2024-03 - wersja angielska