PN-EN 61000-4-6:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-6:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej

Zakres

Podano i omówiono przykłady budżetów niepewności dla metod badania odporności z zastosowaniem różnych znormalizowanych urządzeń sprzęgających. Skupiono uwagę na niepewności zadawania poziomu probierczego, jednak zaleca się stosowanie przedstawionej metody oceny niepewności w odniesieniu do wszystkich innych parametrów wpływających na wielkość zaburzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-6:2009 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-6: Metody badań i pomiarów -- Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
Data publikacji 06-11-2009
Data wycofania 24-04-2014
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-6:2009 [IDT], IEC 61000-4-6:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-6:2008 - wersja polska, PN-EN 61000-4-6:2008/IS1:2009 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-6:2014-04 - wersja polska, PN-EN 61000-4-6:2014-04 - wersja angielska