PN-EN 14511-3:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 3: Metody badań

Zakres

1.1 Zastosowanie ma zakres EN 14511-1.
1.2 W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań do wyznaczania danych znamionowych i charakterystyk klimatyzatorów chłodzonych powietrzem i wodą, ziębiarek cieczy oraz pomp ciepła działających w systemach powietrze-powietrze, woda-powietrze, powietrze-woda i woda-woda, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, stosowanych do grzania i/lub ziębienia pomieszczeń.
Określono również metody badań i opracowywania sprawozdań dotyczących wyznaczania wydajności odzysku ciepła, wydajności instalacji przy zmniejszeniu obciążenia i wydajności pojedynczych zespołów wewnętrznych z instalacji wieloczęściowych, jeśli mają zastosowanie.
Niniejsza norma umożliwia także ocenę multisplitów i modułowych systemów odzyskiwania ciepła w oparciu o wskaźniki jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14511-3:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 3: Metody badań
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14511-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14511-3:2013-12 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30