PN-EN 14825:2019-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14825:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje klimatyzatory, pompy ciepła i agregaty chłodzenia cieczy, w tym agregaty zapewniające komfort oraz procesowe. Dotyczy fabrycznie produkowanych jednostek zdefiniowanych w EN 14511-1, z wyjątkiem jednokanałowych, dwukanałowych, szaf sterowniczych oraz jednostek kontroli precyzyjnej. Obejmuje również pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie-woda(solanka) (DX-woda(solanka)) zgodnie z EN 15879-1.

Niniejszy dokument obejmuje także hybrydowe pompy ciepła zgodnie z definicją w niniejszej normie.

W dokumencie podano temperatury i warunki obciążenia częściowego oraz metody obliczeniowe do określenia sezonowej efektywności energetycznej SEER i SEERon, sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia pomieszczeń ηs,c sezonowego współczynnika wydajności SCOP, SCOPon i SCOPnet oraz sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs,h i wskaźnika sezonowej wydajności energetycznej SEPR.

Takie metody obliczeń mogą być oparte na obliczonych lub zmierzonych wartościach.

W przypadku wartości mierzonych, niniejszy dokument obejmuje metody badań do określania wydajności, wartości EER i COP w trybie aktywnym w warunkach częściowego obciążenia. Obejmuje również metody badań mocy wejściowej w trybie wyłączonego termostatu, trybie gotowości, trybie wyłączonym i trybie ogrzewania karteru.

UWAGA 1 Słowo "jednostka" używane jest zamiast pełnych określeń produktów.

UWAGA 2 Słowo "chłodzenie" odnosi się zarówno do chłodzenia przestrzeni, jak i chłodzenia procesowego.

UWAGA 3 Słowo "ogrzewanie" odnosi się do ogrzewania przestrzeni.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14825:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
Data publikacji 19-03-2019
Data wycofania 08-11-2022
Liczba stron 135
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14825:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14825:2016-08 - wersja angielska
ICS 27.080, 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 14825:2022-11 - wersja angielska